Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP

ODDZIAŁ LUBUSKI

 
 

 

 
     

 

STATUT OSPSBHP
8.12.2017


 

Kodeks Etyki


 

Dokumenty rejestracyjne


 

II OGÓLNOPOLSKIE FORMUM SŁUŻBY BHP

Zarząd Główny OSPSBHP organizuje II OGÓLNOPOLSKIE FORUM SŁUŻBY BHP „BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE 4.0”. Forum odbędzie się w Warszawie w dniach 1 – 2 PAŹDZIERNIKA 2018 r. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej w aktywnych dokumentach. Dodatkowo wszystkie informacje umieszczone są na naszej stronie www w zakładce "Forum służby BHP / II Ogólnopolskie Forum Służby BHP".
Podczas Forum omawiane będą zagadnienia bezpieczeństwa pracy w przemyśle 4.0, w strefach zagrożenia wybuchem, przy pracach elektroenergetycznych, przy wymaganiach nowej normy ISO. Zapraszamy także do udziału w "oxfordzkiej" debacie nad ważkim problemem współpracy służby BHP ze związkami zawodowymi.
Drugi dzień Forum będzie jubileuszem 65-lecia służby BHP i 25-lecia OSPSBHP - zapraszamy Państwa do Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Zgłoszenia udziału należy dokonać do 10 września 2018 r. wypełniając formularz elektroniczny: <<<kliknij tutaj>>> 
Rejestracji uczestników Forum dokonuje się także poprzez stronę: www.forum.ospsbhp.pl 
Do zobaczenia na II Ogólnopolskim Forum Służby BHP i na uroczystościach jubileuszowych.
Wszystkie szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach:
INFORMACJE ORGANIZACYJNE <<<POBIERZ TUTAJ>>>
PROGRAM <<<POBIERZ TUTAJ>>>


Wyjazd plenerowy - Cigacice

W dniu 23.06.2018 organizujemy dla członków naszego stowarzyszenia wyjazd plenerowy do Cigacic. W programie spływ galarami oraz grilowanie. Koszt uczestnictwa - 40 zł od osoby. Szczegółowych informacji udzielają Julian Kozłowski julian60@poczta.onet.pl) i Józef Bugiera (jozef.bugiera@gmail.com).


 

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe

W dniu 23.05.2018 r. na Wydziale Mechanicznym o godzinie 17:00 odbędzie się szkolenie  dotyczące ,,Aktualizacji przepisów prawa pracy” przeprowadzone przez Inspektora Pracy, Prawnika Okręgowej Inspekcji Pracy.


Finał konkursu plastycznego pn. "BHP w Szkole i Sporcie"
W konkursie udział wzięło 1381 uczniów z siedmiu Szkół Podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach przez opiekunów szkolnych nadesłano 150 prac do ostatecznej oceny przez Jury.
Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania się  organizatora  konkursu Łukasza Ducha Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie, Juliana Kozłowskiego St. Inspektora BHP i P.POŻ pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jana Kotowskiego Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra, oraz Jolanty Mijalskiej  Koordynatora Szkoły w Brodach, która swoim doświadczeniem wskazywała potrzebę prowadzenia profilaktyki w szkołach jak  zadbać o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

Organizatorem konkursu był:
a/  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie,
b/ Julian Kozłowski St. Inspektor ds. BHP i P.POŻ. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie,
c/ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/Lubuski

Konkurs był objęty patronatem przez:
a/   Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze,
b/
   Burmistrz Sulechowa.


Zgoda Zarządu Głównego OSPSBHP
Informujemy że dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarząd Główny na mocy Uchwały nr 15/VII/ZG/2018 wyraził zgodę na uzyskanie własnej osobowości prawnej przez oddział terenowy OSPSBHP Lubuski w Zielonej Górze.
Targi SAWO 2018
W dniach 24-26 kwietnia 2018 roku odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa. OSPSBHP było współorganizatorem jednej z konferencji nt.: Przeszłość dla przyszłości - integracja wiedzy o wydarzeniach wypadkowych i oceny ryzyka na rzecz skutecznej prewencji wypadkowej. Na stoisku targowym Stowarzyszenia w hali nr 5 dyżur pełnił również nasz oddział.Ukonstytuował się nowy Zarząd OSPS BHP o/Zielona Góra
W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Lubuski wybrano następujące osoby:

inż. Jan Kotowski - Prezes,

mgr inż. Tomasz Gorzelanny - Wiceprezes ds. Organizacyjno - technicznych

dr inż. Remigiusz Aksentowicz - Wiceprezes ds. Naukowo - technicznych i współpracy z przemysłem 

dr Grzegorz Dudarski - Wiceprezes ds. Szkoleniowo - medialnych

mgr inż. Roman Drożdżyński - Sekretarz

mgr Józef Bugiera - Skarbnik

Julian Kozłowski - Członek Zarządu

inż. Waldemar Bobaryko - Członek Zarządu

mgr inż. Aneta Klorek - Członek Zarządu

 

Walne zebranie Oddziału Lubuskiego OSPSBHP odbyło się 18 kwietnia 2018 roku. W tym uroczystym dniu Prezes Jan Kotowski  imieniu Zarządu podsumował czteroletnią działalność Oddziału. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę skierował do pana Franciszka Grześkowiaka - okręgowego inspektora pracy, odchodzącego w bieżącym roku na emeryturę. Podziękowano panu nadinspektorowi pracy Jerzemu Łabońskiemu obecnie obejmującemu stanowisko okręgowego inspektora pracy za pomoc i wsparcie konkursu Laur Bezpieczeństwa. Podziękowano Dyrektorowi Urzędu Dozoru Technicznego Ryszardowi Klinowskiemu. Zarząd nagrodził dyplomami wszystkich wykładowców prowadzących wewnętrzne seminaria szkoleniowe.

   


18 kwietnia 2018 godz. 17:00 - Walne Zebranie Oddziału Lubuskiego OSPS BHP
W dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 17.00 rozpocznie się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze.
Miejsce obrad - Restauracja TK, ul. Bolesława Chrobrego 35/41 (Kasyno). Na Zebraniu zostaną wybrane nowe władze Oddziału na kolejną kadencję.
Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem prawo wyborcze ma każdy członek stowarzyszenia, który posiada opłacone składki członkowskie do kwietnie br. włącznie.


 :: LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2017
Jak co roku o tej porze ogłaszamy rozpoczęcie plebiscytu Nagrody "Laur Bezpieczeństwa 2017"

Zachęcamy do zgłaszania kandydat
ów do Nagrody. Każdy ma prawo zgłosić osobę lub firmę, która w jego opinii wyróżnia się w zakresie zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa pracy.

Wypełnione zgłoszenie proszę przesyłać na adres nagroda@ospsbhp.zgora.pl
Wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia a po przeprowadzonym głosowaniu Kapituła Nagrody poinformuje o ostatecznych wynikach plebiscytu.

Nagroda przyznana będzie w następujących kategoriach:

a) Laur Bezpieczeństwa dla pracownik
ów służby BHP,
b) Laur Bezpieczeństwa dla pracodawc
ów tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy,
c) Laur Bezpieczeństwa dla ludzi zaangażowanych w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego człowiekowi miejsca pracy, poprawę warunk
ów pracy, ludzi nauki i medycyny pracy.
   
Lubuskie Warte Zachodu

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak

 

Archiwum        

MISJA STOWARZYSZENIA
Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków
dla bezpieczeństwa i higieny pracy
Cele Stowarzyszenia
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.


 


 

     
napisz do administratora strony: G.Dudarski  

projekt i wykonanie strony: Grzegorz Dudarski

© 2009 OSPSBHP O/Zielona Góra. Treści znajdujące się na stronie ospsbhp.zgora.pl są własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.