Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Pracowników Służby BHP

ODDZIAŁ LUBUSKI

 
 

 

 
  "  

 

STATUT OSPSBHP
8.12.2017


 

Kodeks Etyki


 

Dokumenty rejestracyjne


 

18 kwietnia 2018 godz. 17:00 - Walne Zebranie Oddziału Lubuskiego OSPS BHP
Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 17.00 rozpocznie się Walne Zebranie Członków Lubuskiego Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze.
Miejsce obrad - Restauracja TK, ul. Bolesława Chrobrego 35/41 (Kasyno)
Na Zebraniu zostaną wybrane nowe władze Oddziału na kolejną kadencję.
Zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem prawo wyborcze ma każdy członek stowarzyszenia, który posiada opłacone składki członkowskie do kwietnie br. włącznie.


:: Seminarium - "Ochrona danych osobowych a RODO" - 21.03.2018
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z seminarium szkoleniowego, na którym Piotr Rogowski przedstawił podstawowe zmiany i wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, które obowiązywać bądą od 2018 roku.
 
:: Seminarium - Przepisy o dozorze technicznym
W dniu 21.02.2018 odbyło się w naszej siedzibie seminarium szkoleniowe dotyczące przepisów o dozorze technicznym. Seminarium poprowadził Mariusz Stodolak Inspektot UDT. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

 :: LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2017
Jak co roku o tej porze ogłaszamy rozpoczęcie plebiscytu Nagrody "Laur Bezpieczeństwa 2017"

Zachęcamy do zgłaszania kandydat
ów do Nagrody. Każdy ma prawo zgłosić osobę lub firmę, która w jego opinii wyróżnia się w zakresie zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa pracy.

Wypełnione zgłoszenie proszę przesyłać na adres nagroda@ospsbhp.zgora.pl
Wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia a po przeprowadzonym głosowaniu Kapituła Nagrody poinformuje o ostatecznych wynikach plebiscytu.

Nagroda przyznana będzie w następujących kategoriach:

a) Laur Bezpieczeństwa dla pracownik
ów służby BHP,
b) Laur Bezpieczeństwa dla pracodawc
ów tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy,
c) Laur Bezpieczeństwa dla ludzi zaangażowanych w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego człowiekowi miejsca pracy, poprawę warunk
ów pracy, ludzi nauki i medycyny pracy.
   
Lubuskie Warte Zachodu

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak


 
:: KONKURS PLASTYCZNY pn. „Bezpieczne Przedszkole” 
zorganizowny przez St. Inspektora BHP Juliana Kozłowskiego oraz Dyrektora Przedszkola Dobra Wróżka Miłosza Brodzikowskiego

Konkurs był objęty patronatem przez: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Zielonej Górze oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka „ w Sulechowie.

Na uwagę zasługuje fakt bardzo dużego zaangażowania się  organizatora  konkursu Juliana Kozłowskiego St. Inspektora BHP i P.POŻ pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miłosza Brodzikowskiego Dyrektora Przedszkola Dobra Wróżka, oraz Dyrektorów Przedszkoli z gminy Sulechów, które swoim doświadczeniem wskazywali potrzebę prowadzenia profilaktyki w przedszkolach jak zadbać o bezpieczeństwo Przedszkolaków w Przedszkolu i poza Przedszkolem.                                

W konkursie udział wzięły udział  Przedszkola  z terenu gminy Sulechów. Nadesłano 150 prac do ostatecznej oceny przez Jury. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy wśród Przedszkolaków z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu. Zakresem tematycznym konkursu było ukazanie bezpiecznego Przedszkola:

a. bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola,
b. zasady bezpiecznej zabawy w sali,
c. zasady bhp korzystania z urządzeń na placu zabaw,
d. ewakuacja w razie zagrożenia pożarowego lub zagrożenia budowlanego.

Poniżej przedstawiamy wybrane zdjęcia z konkursu.

 :: Seminarium - Bezpieczeństwo i higiena pracy/służby
Nasza koleżanka ze stowarzyszenia Małgorzata Grudzień - specjalista ds. bhp w służbie mundurowej poprowadziła interesujące seminarium na temat roli bezpieczeństwa pracy i zadań służby bhp w w policji. Seminarium odbyło się w dniu 18.10.2017.
Zapraszamy do zapoznania się materiałami szkoleniowymi.
 

 :: Spływ rzeką Odrą i piknik w Cigacicach
Piękna pogoda, dobre nastroje i nasza grupa z OSPSBHP która dała się porwać nurtowi...

...kiedy następny taki spływ?
 :: Seminarium - Wypadki przy pracy. Postępowanie powypadkowe
Magdalena Bąk - specjalista ds. bhp poprowadziła seminarium "Wypadki przy pracy. Postępowanie powypadkowe". Seminarium odbyło się w dniu 17.05.2017. Zapraszamy do zapoznania się materiałami szkoleniowymi
 

Konferencja "Włącz bezpieczeństwo" i Gala rozdania Nagród "Laur bezpieczeństwa"
28 kwietnia 2017 r. wpisując się w obchody, ustanowionego uchwałą Sejmu RP "Dnia bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy", obyła się konferencja "Włącz bezpieczeństwo" oraz Gala rozdania Nagród "Laur Bezpieczeństwa". Organizatorami wydarzenia była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Lubuski w Zielonej Górze. Wydarzenie objęte było Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
Konferencję otworzył Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak. Wystąpili: Roman Burghardt, starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze; Bożena Pierzgalska, rzecznik prasowy Zarządu Regionu NSZZ Solidarność, regionu zielonogórskiego, Prof. dr hab. inż. Edward Kowal z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dr n. med. Tomasz Gajewski – wojewódzki konsultant ds. medycyny pracy, Jan Głośnicki, kierownik działu UTB Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze,  Renata Gralak  z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., Marcin Pałys z firmy M&J Modern Construction z Żar. Program konferencji
W konferencji oraz w gali wręczenia nagród Laur Bezpieczeństwa wziął udział dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ – Senator Rzeczypospolitej.
FG 


Finalnym punktem programu konferencji była gala wręczenia nagród „Laur bezpieczeństwa”. Nagrody w kategorii Pracownik służby BHP wręczali: Okręgowy Inspektor Pracy Franciszek Grześkowiak i przewodniczący Kapituły Nagrody dr Grzegorz Dudarski

 

Statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii Pracownik służby BHP otrzymał Tomasz Gorzelany;
Medal  nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii Pracownik służby BHP wręczono Natalii Kiek
Nagrody w kategorii Ludzie nauki, techniki i medycyny pracy wręczali: Prof. Edward Kowal Kierownik Zakładu Ergonomii Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy i przewodniczący Kapituły Nagrody dr Grzegorz Dudarski 
Statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii: Ludzie nauki, techniki, medycyny pracy otrzymał 
dr n. med. Tomasz  Gajewski
;
Medal  nagrody „Laur Bezpieczeństwa  2016”, w kategorii Ludzie nauki, techniki, medycyny pracy otrzymał 
Radosław  Potejko
 
Nagrody w kategorii Pracodawcy wręczali: Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Urzędzu Marszałkowskiego Irena Skiba i przewodniczący Kapituły Nagrody dr Grzegorz Dudarski  
Statuetkę nagrody „Laur Bezpieczeństwa  2016” w kategorii Pracodawców otrzymało Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe  „SKR” Strzelce Krajeńskie
Medal  nagrody „Laur Bezpieczeństwa 2016” w kategorii Pracodawców otrzymało Gospodarstwo Ogrodnicze – Maciej Mularski, Różanki;  
Nagrodę specjalną wręczył: Senator RP dr. hab Waldemar Sługocki Prof UZ i przewodniczący Kapituły Nagrody dr Grzegorz Dudarski   
Nagrodę specjalną - statuetkę  „Laur Bezpieczeństwa 2016” otrzymał Julian Kozłowski.

Fot. Kazimierz Adamczewski

Lubuskie Warte Zachodu

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak

Relacja Telewizji Uniwersyteckiej z Gali wręczenia Nagród

 

Poranny gość Radia Zachód - rozmowa z Okręgowym Inspektorem Pracy Franciszkiem Grześkowiakiem i  Prezesem OSPSBHP oddział Lubuski Janem Kotowskim


 
:: Seminarium - Środki ochrony indywidualnej w przemyśle drzewnym
W dniu 19.04.2017 odbyło się seminarium szkoleniowe: Środki ochrony indywidualnej w przemyśle drzewnym. Seminarium poprowadził kol. Mikołaj Karpacz - specjalista ds. BHP (zapraszamy do działu materiały szkoleniowe)
 

:: Międzynarodowa Konferencja „Współczesne zagrożenia w miejscu pracy – aspekt teoretyczny i praktyczny” 06-07.04.2017 

Konferencja organizowana przez Rzeszowski i Krakowski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy współudziale Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Dążeniem generalnym Konferencji było wypracowanie optymalnych metod identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy pozwalających na adekwatne ich oszacowanie oraz rzetelną ocenę ryzyka zawodowego w dążeniu do skutecznego wyeliminowania tych zagrożeń ze środowiska pracy człowieka.

Byliśmy obecni, a nawet jeden z naszych kolegów dr. inż. Remigiusz Aksentowicz - Uniwersytet Zielonogórski oraz tegoroczna dyplomantka studiów inżynierskich BHP na Uniwersytecie Zielonogórskim Anna Piwowarska opublikowali w monografii konferencji publikację "Warunki pracy na stanowisku drwala/pilarza w Zakładach Usług Leśnych"


 :: Konkurs plastyczny - "Bezpieczna szkoła"
7 kwietnia 2017 roku w Sulechowie miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego "Bezpieczna szkoła". Organizatorem konkursu był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP w Zielonej Górze.
W konkursie udział wzięło 1879 uczniów z ośmiu Szkół Podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sulechów. Po wstępnej weryfikacji w szkołach przez opiekunów szkolnych nadesłano 166 prac do ostatecznej oceny przez Jury.
Celem konkursu była popularyzacja wiedzy wśród uczniów z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Zakresem tematycznym konkursu było ukazanie bezpiecznej szkoły.

Prace oceniane były w 3 kategoriach:
- uczniowie szkoły podstawowej klas 1-3
- uczniowie szkoły podstawowej klas 4-6
- uczniowie gimnazjum klas 1-3

Zwycięzcy konkursu:

W kategorii uczniowie szkoły podstawowej klas 1-3:
I miejsce – 
Weronika Sierawska, SP nr 3 w Sulechowie
II miejsce – 
Julita Miechowicz, SP nr 3 w Sulechowie
III miejsce – Marta Sowa, SP w Brodach

W kategorii uczniowie szkoły podstawowej klas 4-6:
I miejsce – Paulina Jońska
, SP nr 3 w Sulechowie
II miejsce – Roksana Piasecka, SP nr 3 w Sulechowie
III miejsce – Zofia Walasek, SP nr 3 w Sulechowie

W kategorii uczniowie gimnazjum klas 1-3:
I miejsce – Weronika Dziura, Zespół Szkół w Sulechowie
II miejsce – 
Julia Donaj, Gimnazjum w Pomorsku
III miejsce – 
Wiktoria Samolej, Gimnazjum w Pomorsku

Konkurs zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie i Lubuski Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, pod patronatem Burmistrza Sulechowa i Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze.

Nagrody wręczali m.in.: Waldemar Sługocki, senator RP; Danuta Jurzak, zastępca burmistrza Sulechowa; Łukasz Duch, dyrektor OSiR w Sulechowie i Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie, koordynatorzy konkursu i przedstawiciele Lubuskiego Oddziału OSPS BHP.

 
 :: Seminarium - Ochrona danych osobowych
W dniu 15.03.2017 odbyło się seminarium szkoleniowe: zasady ochrony danych osobowych w świetle obowiązującego prawa. Seminarium poprowadziła pani Anna Puławska - specjalista ds. ochrony informacji.
 
 :: Kwalifikacje służby BHP w wybranych krajach Europy
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:
1. Kwalifikacje służby BHP w wybranych krajach Europy <pdf>
2. Komentarz do prezentacji <pdf>
 
 
:: LAUR BEZPIECZEŃSTWA 2016
Ogłaszamy rozpoczęcie plebiscytu Nagrody "Laur Bezpieczeństwa"
Zachęcamy do zgłaszania kandydat
ów do Nagrody. Każdy ma prawo zgłosić osobę lub firmę, która w jego opinii wyróżnia się w zakresie zaangażowania w poprawę bezpieczeństwa pracy.
Wypełnione zgłoszenie proszę przesyłać na adres nagroda@ospsbhp.zgora.pl
Wszystkie zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia a po przeprowadzonym głosowaniu Kapituła Nagrody poinformuje o ostatecznych wynikach plebiscytu. Nagroda przyznana będzie w następujących kategoriach:
a) Laur Bezpieczeństwa dla pracownik
ów służby BHP,
b)
Laur Bezpieczeństwa dla pracodawc
ów tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy,
c) Laur Bezpieczeństwa dla ludzi zaangażowanych w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego człowiekowi miejsca pracy, poprawę warunk
ów pracy, ludzi nauki i medycyny pracy.
Podsumowanie plebiscytu Nagrody i uroczyste wr
ęczenie Laurów Bezpieczeństwa odbędzie się 28.04.2017 r.
   
Lubuskie Warte Zachodu

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak


:: Spotkanie przedświąteczne naszego stowarzyszenia odbyło się w przytulnej sali Baru „Pierożek”  przy ul. Makowej 14, Budynek „Intermarche”. Dodatkową atrakcją spotkania było seminarium pt. "Transport w handlu. Bezpieczne metody transportu ręcznego oraz mechanicznego w sklepach" , które poprowadziła Koleżanka Joanna Skorcz.

:: Seminarium szkoleniowe - Szkolenia BHP w branży budowlanej
Dnia 23.11.2016  odbyło się  seminarium pt. "Szkolenia BHP w branży budowlanej". Dziękujemy pani Agnieszce Podgruszewskiej za profesjonalne przygotowanie wykładu.

:: Jubileusz - 15 lat Oddziału OSPSBHP w Lesznie

W dniu 21 października 2016 r. w Centrum Konferencji i Rekreacji "AKWAWIT" w Lesznie obchodzono Jubileusz 15-lecia działalności oddziału leszczyńskiego w strukturach OSPS BHP.

W uroczystości udział wzięli członkowie Oddziału w Lesznie w oraz goście: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Pani Stanisława Ziółkowska, kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie Pani Danuta Goździewicz-Suchanek oraz nadinspektor Pracy Pan Arkadiusz Jaraczewski. Ponadto uczestniczyli w spotkaniu prezesi oddziałów z Gdańska kol. Marek Nościusz, z Kalisza kol. Piotr Kaczmarek i z Zielonej Góry kol. Jan Kotowski.

Po raz pierwszy w historii oddziału Kapituła powołana uchwałą zarządu d/s szczególnych wyróżnień przyznała równorzędne  "LAURY BEZPIECZEŃSTWA" w  formie statuetek i dyplomów z wyrytym hasłem: SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO za ponadprzeciętny  wkład pracy na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.  W tej kategorii powyższe LAURY wręczono oddziałowi Państwowej Inspekcji Pracy w Lesznie oraz  członkom komitetu założycielskiego oddziału:  Marianowi Łącznemu, Leszkowi Stoińskiemu, Waldemarowi Łozie, Ryszardowi Łubniewskiemu. Więcej ...>>>

:: Seminarium szkoleniowe - Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP

W dniu 19.10.2016 odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: Organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP, które poprowadził gł. specjalista ds. bhp Piotr Rogowski. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z seminarium


:: Konferencja "Medycyna pracy i ochrona pracy – aktualne wyzwania i kierunki zmian"

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Gorzowie Wlkp. przy współpracy Okręgowego Inspektoratu Ochrony Pracy w Zielonej Górze oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP były organizatorem konferencji „Medycyna pracy i ochrona pracy – aktualne wyzwania i kierunki zmian”.

Przygotowano wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie medycyny pracy. Wysłuchaliśmy ciekawych prelekcji dra. Pawła Wdówika - Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy oraz dr. Marcina Rybackiego - pracownika naukowego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Ciekawego porównania dostarcz wykład Krzysztofa Iwanowskiego reprezentującego niemiecką firmę Streit na temat ochrony i medycyny pracy w systemie niemieckim. Zaplanowano wystąpienia przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy, ZUS oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, które reprezentował dr Grzegorz Dudarski, przedstawiając wystąpienie na temat: "Rozwój dobrych praktyk w zakresie ochrony pracy i BHP". Program konferencji.  Podziękowanie.

Konferencja WOMP Gorzów wlkp. 2016 dr n.med. Paweł Wdówik, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Pracy z-ca. okręgowego inspektora pracy Andrzej Machnowski
dr Grzegorz Dudarski - OSPSBHP, Instytut Inżynierii Środowiska i Nauk o Pracy Krzysztof Iwanowski - Streit dr n.med. Marcin Rybacki, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

:: Seminarium: Wypadki uczniów w placówkach oświatowych

Seminarium szkoleniowe pt.: "Wypadki uczniów w placówkach oświatowych" odbyło się
29 czerwca 2016. Seminarium poprowadził kolega Bogdan Łoziński.


:: Warsztaty szkoleniowe w ZWR KGHM
18 maja 2016 uczestniczyliśmy w warsztatach szkoleniowych na terenie Zakładu Wzbogacania Rud KGHM w Polkowicach. Pan Andrzej Herda - główny inżynier ds. bhp wraz z panią Elżbietą Mackało-Bukraba i Romanem Polanowskim, przedstawili materiał szkoleniowy, który był okazją do wymiany poglądów i uzupełnienia wiedzy w dziedzinie BHP.
   
   


:: 28 kwietnia 2016
Debata na temat bezpieczeństwa pracy w Lubuskiem
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, wpisując się w obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zorganizował posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych, Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureaci konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Buduj bezpiecznie”, reprezentanci urzędów i instytucji sprawujących nadzór nad warunkami pracy. Rozmawiano o problemach i sukcesach w dziedzinie bhp. Relacja z posiedzenia na stronie internetowej OIP w Zielonej Górze.
(fot. OIP Zielona Góra)

:: "Zagrożenia biologiczne w służbie zdrowia" - 22 kwietnia 2016 odbyło się seminarium szkoleniowe
Prelegentem był specjalista ds. BHP Tomasz Gorzelanny - pracownik służby bhp w wieloletnią praktyką w służbie zdrowia. Na seminarium gościliśmy również dr n.med. Tomasza Gajewskiego dyrektora WOMP w Gorzowie Wlkp. pełniącego obowiązki wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie medycyny pracy. Zapraszamy do działu Materiał szkoleniowe
  
:: LAURY BEZPIECZEŃSTWA rozdane
30 marca 2016 roku w auli Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono nagrody "Laur Bezpieczeństwa" oraz rozstrzygnięto plebiscyt Gazety Lubuskiej. W pierwszej kolejności przekazano Statuetkę Lauru Bezpieczeństwa pani Zofii Kocińskiej - wdowie po Jerzym Kocińskim - byłym prezesie oddziału lubuskiego OSPSBHP.

Wręczono Dyplomy w plebiscycie Gazety Lubuskiej.

Kapituła przyznała nagrody Laur Bezpieczeństwa w kategoriach:

:: W kategorii - Ludzie nauki i medycyny pracy wyróżniono dwie osoby - Dorotę Wołoszańską lekarza medycyny pracy, która ceniona jest za życzliwość, empatię i wiedzę medyczną oraz Edwarda Kowala Profesora - pracownika Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, wieloletniego wykładowcę problematyki ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

:: W kategorii - Bezpieczny pracodawca Statuetkę przyznano Uniwersytetowi Zielonogórskiemu oraz Medale Laur Bezpieczeństwa dla Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. oraz dla Nord Napędy Zakłady produkcyjne w Nowej Soli. Wyróżnienie dla firmy Rockwool w Cigacicach.


:: W kategorii - Pracownik służby BHP wyróżniono trzy osoby:
Statuetkę Laur Bezpieczeństwa otrzymał Piotr Rogowski. Dwa równorzędne Medale Laur Bezpieczeństwa otrzymali: Jolanta Welcz i Andrzej Wiater.

:: Kapituła uhonorowała wyróżnieniem PZU Pion klienta korporacyjnego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze


Wręczono Dyplomy w plebiscycie Gazety Lubuskiej.
Obszerna relacja fotograficzna tutaj. Wyniki głosowania czytelników

:: Radio Zachód: Wypowiedź Jana Kotowskiego i Grzegorza Dudarskiego
:: Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Relacja Telewizji Uniwersyteckiej z Gali wręczenia Nagród tutaj>>

:: Konkurs rysunkowy BEZPIECZNA SZKOŁA rozstrzygnięty
14 marca 2016 roku w Bibliotece Miejskiej w Sulechowie wręczono nagrody w konkursie rysunkowym.
Przedstawiamy nagrodzone prace.


:: Kurs dla wykładowców pierwszej pomocy

Odbył się po raz kolejny kurs dla wykładowców pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs zorganizowany przez członków OSPSBHP. Ukończenie kursu nadaje uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


:: Plebiscyt przy współpracy z redakcją Gazety Lubuskiej              

W konkursie o Nagrodę LAUR BEZPIECZEŃSTWA Kapituła nagrody wyróżni zwycięzcę w kategorii bezpieczny pracodawca.

Zgłoszone zostały następujące zakłady:

 • NORD NAPĘDY Zakłady produkcyjne w Nowej Soli

 • ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A.

 • ROCKWOOL w Cigacicach

 • UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Zapraszamy czytelników do głosowania na kandydatów. Głos można oddać wysyłając e-mail na adres nagroda@ospsbhp.zgora.pl podając w tytule wiadomości nazwę zakładu.

   

4 lutego 2016 roku rozpoczął się Plebiscyt medialny przy współpracy z redakcją Gazety Lubuskiej. W drodze plebiscytu wyłonieni zostaną pracownicy służby bhp oraz osoby szczególnie zasłużone w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. >>więcej>>
Plebiscyt ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy czynny zawodowo pracownik służb BHP oraz osoby zaangażowane w popularyzację idei bezpieczeństwa pracy np. lekarze medycy pracy, pracownicy naukowi z tej branży.  Kandydatów  mogą nominować zakłady pracy, pracodawcy, organizacje związane ze służbami BHP, Czytelnicy i internauci.
   

Na łamach Gazety Lubuskiej, 4 lutego uruchomiony został system do głosowania. Do 12 lutego, do godz. 14:59 będzie można głosować przez internet - na stronie www.gazetalubuska.pl/bhp, a do 9 marca, do godz. 11.59 wysyłać SMS-y.

Jeden SMS to 10 punktów. Każdy może wysłać dowolną ilość SMS-ów. Natomiast dzienny limit głosów przez internet wynosi 3 z jednego urządzenia.

Aby zagłosować za pomocą SMS należy wpisać treść podaną przy kandydacie (np. BHP.33) i wysłać go  na nr 72355. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Przebieg głosowania można śledzić na stronie http://www.gazetalubuska.pl/bhp.

Trzy osoby z największą liczbą głosów otrzymają dyplomy, z kolei kapituła konkursu przyzna, wg swojego uznania, statuetki i medale.


:: Seminarium szkoleniowe w Sulechowie
20.01.2016 odbyło się otwarte seminarium informacyjne. Tematyka:

1.       Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy.

2.       Kodeks Pracy 2016 – zmiany w kodeksie.

3.       Pozyskanie środków finansowych z ZUS na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy.

4.       Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 

:: Seminarium szkoleniowe - "Systemy wykrywania i gaszenia pożarów oraz tłumienia wybuchu - dobór, instalacja i eksploatacja"
15.01.2016
odbyło się seminarium wewnętrzne - "Systemy wykrywania i gaszenia pożarów oraz tłumienia wybuchu - dobór, instalacja i eksploatacja". Seminarium prowadził Pan Artur Czarnecki.
 

:: Seminarium szkoleniowe - BADANIE POZIOMU KLIMATU BEZPIECZEŃSTWA W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
Dnia 16.12.2015 odbyło się przedświąteczne spotkanie naszego Stowarzyszenia. W miłej "opłatkowej" atmosferze podsumowaliśmy mijający rok działalności. (prezentacja).
Następnie odbyło się seminarium na temat „BADANIE POZIOMU KLIMATU BEZPIECZEŃSTWA W ASPEKCIE ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
Seminarium poprowadziła dr inż. Izabela Gabryelewicz – pracownik Wydziału Mechanicznego, Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn.
Mikołaje
Iza

 :: Przedstawiamy kandydatów zgłoszonych do nagrody "Laur Bezpieczeństwa" >> tutaj >>

W dalszym ciągu można zgłaszać kandydatów do Konkursu „Laur Bezpieczeństwa”, który przeprowadzany jest w następujących kategoriach:
a) Laur Bezpieczeństwa dla pracowników służby BHP,
b) Laur Bezpieczeństwa dla pracodawców tworzących bezpieczne i przyjazne pracownikom miejsca pracy,
c) Laur Bezpieczeństwa dla ludzi zaangażowanych w tworzenie bezpiecznego i przyjaznego człowiekowi miejsca pracy, poprawę warunków pracy, ludzi nauki i medycyny pracy.

Wypełnione zgłoszenie kandydata proszę przesyłać na adres nagroda@ospsbhp.zgora.pl

   

:: Seminarium szkoleniowe - Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w procesach wydobycia ropy i gazu ziemnego w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Dnia 13.11.2015 roku odbyło się kolejne cykliczne seminarium szkoleniowe dla członków oddziału lubuskiego. Tematem szkolenia były Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w procesach wydobycia ropy i gazu ziemnego w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. Seminarium poprowadził Maciej Talaga - członek stowarzyszenia - pracownik PGNiG. Obszerne fragmenty prezentacji z seminarium dostępne są dziale materiały szkoleniowe.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne planowane seminaria:
- "Systemy wykrywania i gaszenia pożarów oraz tłumienia wybuchu - dobór, instalacja i eksploatacja"
Termin kolejnego seminarium podamy członkom stowarzyszenia drogą e-mailową.

 


:: Warsztaty wyjazdowe w SITECH Sp. z o.o. Technika Siedzeń Volkswagen

Dzięki uprzejmości naszego kolegi ze stowarzyszenia - Waldemara Bobaryko, uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez firmę SITECH warsztatach szkoleniowych. Omawiane były wybrane zagadnienia związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Warsztaty były dla nas okazją do pogłębienia wiedzy w tym zakresie.


:: Konkurs plastyczny - BEZPIECZNA SZKOŁA

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Bezpieczna szkoła" który organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych w powiecie zielonogórskim. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie. Konkurs objęty jest patronatem przez:
- Burmistrz Sulechowa,
- Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP o/ Zielona Góra.

Każda szkoła biorąca udział w konkursie dostarcza prace plastyczne na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Licealna 10b,  66 -100 Sulechów
z dopiskiem Pracownik Służby BHP – Julian Kozłowski.  Tel. do kontaktu  607 718  920
Termin nadsyłania prac upływa 15 grudnia 2015 r.

Regulamin konkursu >> 

Waszym zdaniem. II Edycja konkursu plastycznego "Bezpieczna Szkoła" z 20 pażdziernika 2014 r.

Posted by Julian Kozłowski on 19 listopada 2014
 


:: Seminarium szkoleniowe "Zagrożenie wybuchem w procesach pracy"
Dnia 18.09.2015 roku odbyło się cykliczne seminarium szkoleniowe dla członków oddziału lubuskiego. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z problemem zagrożenia wybuchem w procesach produkcyjnych. Seminarium poprowadził dr Grzegorz Dudarski - członek stowarzyszenia - pracownik Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obszerne fragmenty prezentacji z seminarium dostępne są dziale materiały szkoleniowe.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne planowane seminaria:
- "Dobre praktyki bezpieczeństwa pracy w procesach wydobycia ropy i gazu ziemnego"
- "Systemy wykrywania i gaszenia pożarów oraz tłumienia wybuchu - dobór, instalacja i eksploatacja"

Termin kolejnego seminarium podamy członkom stowarzyszenia drogą e-mailową.


NAGRODA  za aktywną działalność w organizowaniu
bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy

W związku z finalizacją projektu Nagrody ustanowionej Uchwałą Zarządu OSPSBHP Oddziału Zielona Góra z dnia 31.03.2014 ustalono zasady i tryb ich przyznawania:

Nagrody będą przyznawane dla członków OSPSBHP, pracodawców oraz niezrzeszonych pracowników służby bhp za szczególny wkład pracy na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Celem utworzenia nagrody jest szeroka promocja pracy pracowników służby bhp, wyróżnienie pracodawców i ludzi którzy swoją pracą i jej wynikami przyczyniają się do tworzenia bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi miejsca pracy.

Jednym z celów utworzenia Nagrody jest upamiętnienie Śp. Jerzego Kocińskiego, byłego Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Zielonej Górze za jego szczególnie duży wkład pracy włożonej w ponowne zorganizowanie i zrzeszenie pracowników służby bhp naszego regionu w jedną organizację wspierającą i promującą ciągłość doskonalenia wiedzy i etykę pracy służby bhp.

Nagroda nosi nazwę „LAUR BEZPIECZŃSTWA” i jest wyróżnieniem niematerialnym. Jest przyznawana w formie statuetki oraz medali stanowiących wyróżnienie.

Statuetki i medale będą niosły hasło:
SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO,
co w dosłownym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza: BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAJWYŻSZYM PRAWEM, NIECH BĘDZIE.

Nagrody będą finansowane z funduszy Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze oraz dobrowolnych wpłat członków, pracodawców i osób zainteresowanych propagowaniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznego dla człowieka miejsca pracy na specjalne, celowe konto bankowe.

Zasady przyznawania nagród oraz kapitułę nagrody określa regulamin.

więcej >>>

 


:: Warsztaty szkoleniowe BHP w Fabryce Nestle Polska S.A. oddział w Kargowej.

Dzięki uprzejmości Pana Michała Kutznera - Kierownika Działu BHP i OŚ fabryki Nestle w Kargowej mieliśmy możliwość uczestniczyć w zorganizowanych przez niego warsztatach szkoleniowych BHP. Były one dla nas okazją do wymiany poglądów i wielu interesujących doświadczeń.


:: Program prewencyjny: „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze zaprasza pracodawców (z ramienia pracodawcy mogą uczestniczyć: pracownicy nadzoru, pracownicy utrzymania ruchu oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy) do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach programu prewencyjnego: „Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym”, które odbędą się:

 • 27 maja 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 4;
 • 28 maja 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 8.

Uwzględniając specyfikę zagrożeń, tematyka szkolenia będzie dostosowana głównie do firm zajmujących się przetwórstwem drewna.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali wykładowej, prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu (z podaniem liczby uczestników) do dnia 25.05.2015r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jerzy.labonski@zgora.pip.gov.pl lub pod nr telefonów 68 451 39 20 i 722 150 008.

Do pobrania „Karta zgłoszenia” do udziału w programie prewencyjnym: T255P Karta zgloszenia.pdf


:: Nowe Władze Naczelne OSPSBHP na kadencję 2015-2019.

17 kwietnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim Delegaci Zjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wybrali nowe Władze Naczelne na kadencję 2015-2019.
Prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP wybrana została Elżbieta Bożejewicz. Wybrano również skład Zarządu głównego, który tworzą...
>> czytaj więcej >>
Delegatami naszego Oddziału Stowarzyszenia byli Dorota Danielak, Jolanta Welcz i Piotr Rogowski.


:: Konferencja "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie"
28 kwietnia 2015 roku w Auli Wydziału Mechanicznego UZ odbyła się konferencja "Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie". Głównym organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze


:: Kurs dla wykładowców pierwszej pomocy

Odbył się po raz pierwszy - organizowany przez nasz Oddział - Kurs dla wykładowców pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs odbywał się w dniach od 15 do 19 listopada 2014.
Ukończenie kursu nadaje uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


1 listopada 2014 - Wszystkich Świętych

Delegacja członków Stowarzyszenia złożyła wiązankę na grobie śp. Jerzego Kocińskiego - poprzedniego prezesa OSPSBHP w Zielonej Górze:: Seminarium - Minimalne i zasadnicze wymagania oraz bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn do obróbki drewna

24 października 2014 roku odbyło się seminarium pt. Minimalne i zasadnicze wymagania oraz bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn do obróbki drewna  Seminarium prowadził mgr inż. Jerzy Łaboński - starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Tematyka seminarium kierowana była do kadry kierowniczej zakładów obróbki drewna, pracowników służby BHP oraz studentów kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.


:: Seminarium - ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM

26 czerwca 2014 roku odbyło się otwarte seminarium pt. ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE DROGOWYM
Głównym organizatorem było OSPSBHP o/Zielona Góra

W programie wystąpili zaproszeni prelegenci:

 1. Jan Kotowski - Prezes OSPSBHP o/Zielona Góra,

 2. Józef Bugiera - v-ce prezes OSPSBHP o/Zielona Góra - Zagrożenia w transporcie drogowym,

 3. lek. med. Roman Pilecki - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze,

 4. Kontroler Gracjan Rybak i starszy kontroler Paweł Jagasyk - Inspekcja Transportu Drogowego,

 5. Podkomisarz Artur Chorąży - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji,

 6. Inspektor pracy Zbigniew Trzciński - Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze,


Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze

wpisując się w obchody ustanowionego uchwałą Sejmu RP 
Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

zaprasza na konferencję

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ POWODUJĄCYCH POTKNIĘCIA
I POŚLIZGNIĘCIA W MIEJSCU PRACY

Konferencja odbędzie się 28 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w auli Wydziału Mechanicznego UZ w Zielonej Górze, ul. Prof. Szafrana 4.
W trakcie konferencji zaplanowano wystąpienia m.in. przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i PIP.

Program konferencji


9 kwietnia 2014 roku odszedł od nas po długiej i ciężkiej chorobie Jerzy Kociński, Prezes Zarządu poprzedniej kadencji. Z głębokim smutkiem przyjęliśmy tą wiadomość.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 kwietnia 2014 roku na nowym cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.


Zarząd Główny OSPSBHP uprzejmie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014, które odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 9 – 11 kwietnia 2014 r. Jednocześnie informujemy Państwa, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP będzie posiadało własne stoisko promujące, a w pierwszym dniu Targów SAWO tj. 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 rozpocznie się konferencja zorganizowana przez Zarząd Główny OSPSBHP, poruszająca tematykę: „Kultura bezpieczeństwa pracy w ograniczaniu ryzyka”.

Karta zgłoszenia;
Program konferencji SAWO 2014;
Program wydarzeń SAWO - środa 9.04.2014

Ponadto 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 1900 rozpocznie się Wieczór Branżowy. Koszt uczestnictwa wynosi 150,00 zł brutto. Rezerwacji noclegu należy dokonać we własnym zakresie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Wieczorze Branżowym proszone są o przesłanie informacji na adres e-mailowy: mariola.srubarczyk@ospsbhp.pl
Należną kwotę proszę wpłacić na konto ZG – Bank Pekao S.A. 68 1240 1301 1111 0000 2578 5964 w tytule wpisując: ”Imię i nazwisko – Wieczór Branżowy 9 kwiecień 2014 r.” najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.


Ukonstytuował się nowy Zarząd OSPS BHP o/Zielona Góra

Zarząd, podczas pierwszego posiedzenia wybrał ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy będą reprezentować Zarząd Oddziału na zewnątrz.

Jan Kotowski - Prezes,

Józef Bugiera  V-ce Prezes,

Krzysztof Heliński V-ce Prezes,

Piotr Rogowski V-ce Prezes,

Teresa Delikowska, Sekretarz,

Dorota Danielak, Skarbnik,

Jolanta Welcz, Członek Zarządu

Skład Komisji rewizyjnej:

Andrzej Owczarz - przewodniczący

Danuta Wielogórska - sekretarz

Adam Kosieliński - członek

Skład Sądu koleżeńskiego:

Alicja Aksiuszyc - przewodnicząca

Tomasz Gorzelanny - sekretarz

Jan Łuczak - członek


Pożegnanie ustępującego Prezesa OSPS BHP o/Zielona Góra
Jerzego Kocińskiego.

Mgr inż. Jerzy Kociński pełnił funkcję Prezesa przez ostatnie dwie kadencje. Niestety ze względu na zły stan zdrowia postanowił ustąpić ze stanowiska a tym samym przekazać funkcję kierowania Zarządem Stowarzyszenia swoim następcom.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Prezesa Jerzego Kocińskiego, jego inicjatywie i zdeterminowanej postawie Stowarzyszenie zapoczątkowało wiele przedsięwzięć, które będą kontynuowane w przyszłości.  Zapoczątkowany za Jego kadencji cykl corocznych konferencji „Forum BHP”, liczne seminaria wewnętrzne dla członków stowarzyszenia oraz nawiązana współpraca z Instytutem Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego jest dużym krokiem w rozwoju Stowarzyszenia i najbardziej owocnym jak do tej pory okresem w dwudziestoletniej działalności Odziału Lubuskiego OSPS BHP.

Prezes Jerzy Kociński dzięki swojej otwartej i pełnej pomocy postawie, niebywale obszernej wiedzy a przede wszystkim dzięki wielkiemu doświadczeniu zjednał duże szeregi pracowników służby bhp. Efektem Jego aktywnej działalności było zdecydowane zwiększenie liczby członków stowarzyszenia naszego oddziału.

Dziękując za wszystko, liczymy na dalsze wsparcie wynikające z Twojej wiedzy i umiejętności a przede wszystkim doświadczenia i etyki zawodowej.

Życzymy pogody ducha, dużo zdrowia! i samych miłych zdarzeń!

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Pracowników Służby BHP Oddział Lubuski

 


Wybory Władz Stowarzyszenia - 15.11.2013

15 listopada 2013 r. odbyło się zebranie członków oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Zielonej Górze. Zebranie składało się z dwóch części. Pierwsza była poświęcona jubileuszowi 20-lecia OSPSBHP oraz 60-lecia powołania służby BHP w Polsce, drugą częścią zebrania było wyborcze nadzwyczajne walne zebranie członków oddziału Zielona Góra.  Zebranie otworzył i pierwszą część poprowadził ustępujący prezes zarządu oddziału Jerzy Kociński. W zebraniu udział wzięli zaproszeni przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaproszeni goście zostali uhonorowani dyplomami i statuetkami jubileuszowymi. Wyróżniający się członkowie oddziału otrzymali dyplomy uznania za działalność społeczną na rzecz poprawy warunków pracy.

Podczas Walnego Nadzwyczajnego Zebrania członków OSPS BHP, w obecności zaproszonych gości: Prezesa Zarządu Głównego Marka Nościusza i Członka Zarządu Głównego Ryszarda Łubniewskiego wybrano Prezesa OSPS BHP Oddziału Lubuskiego, którym został mgr inż. Jan Kotowski oraz członków Zarządu w składzie: Dorota Danielak, Teresa Delikowska, Jolanta Welcz, Józef Bugiera, Krzysztof Heliński, Piotr Rogowski.

Jan Kotowski - wybrany Prezes OSPS BHP O/Lubuski    Skład Zarządu OSPS BHP O/lubuski

więcej >>>


Archiwum        

MISJA STOWARZYSZENIA
Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków
dla bezpieczeństwa i higieny pracy
Cele Stowarzyszenia
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

 • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.


 


 

     
napisz do administratora strony: G.Dudarski  

projekt i wykonanie strony: Grzegorz Dudarski

© 2009 OSPSBHP O/Zielona Góra. Treści znajdujące się na stronie ospsbhp.zgora.pl są własnością Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.