:: Siedziba

Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział lubuski w Zielonej Górze

ul. Podgórna 51
65-516 Zielona Góra


:: adres do korespondencji

Zakęcie 74, 67-106 Otyń

tel.: 603 369 752
e-mail: 

j.kotowski@interia.pl

www.ospsbhp.zgora.pl


Rekomendowani
Członkowie
OSPS BHP