:: Zrealizowane przedsięwzięcia
8.04.2015 Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie
25.04.2013
Ograniczanie negatywnych skutków narażania 
na szkodliwe czynniki środowiska pracy

Zielona Góra,

25.04.2012
II FORUM BHP

13.05.2011
I FORUM BHP

30.03.2012
Prewencja wypadkowa